Cancel
Task SKMain-145
1 vote

Skapa enhet direkt från Duo Event Log

Created by Tomas Wennerberg on 10/1/2011 6:59 PM Last Updated by Martin Videfors on 9/26/2012 9:39 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Leidner:

"Jag skulle ju gärna lägga till enhet A som A så jag slipper ta upp fler kanaler i enhetens minne.

Nu kan jag iofs gå bakvägen och använda funktionen för att lägga till en datakälla för att se vad fjärren ligger på för värden och sedan skapa enheten."

Skapa enheten direkt från loggen.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (3)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.