Cancel
Enhancement SKMain-555
1 vote

När scenario startas ska signal skickas till enhet även om Switch King upplever att enhet är i rätt tillstånd

Created by Martin Videfors on 9/1/2012 9:41 PM Last Updated by Martin Videfors on 9/1/2012 9:41 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Detta löser problem med exempelvis fysiska brytare som inte återrapporterar sitt läge till Switch King.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (0)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.