Cancel
Enhancement SKMain-565
1 vote

Graf: Visa aktuellt värde för DS beroende på tid som tooltip

Created by Tomas Wennerberg on 9/5/2012 7:27 PM Last Updated by Magnus Hansson on 7/17/2017 11:06 AM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

När man flyttar musen över grafen visas tooltip, men önskvärt om man kunde visa det aktuella värdet för den tid man ställt musen på.

(Kräver lite extra logik för att lista ut vad värdet är mellan två punkter)

 Comments (0)  Attachments (0)  History (1)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.