Cancel
Deviation (functional) SKMain-574
1 vote

Konfiguration av datakälla så att datakälla ska spara värden lång tid ger System.ArgumentOutOfRangeException

Created by Martin Videfors on 9/11/2012 8:56 AM Last Updated by Tomas Wennerberg on 9/17/2012 9:37 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Se http://www.switchking.se/forum/viewtopic.php?f=29&t=902#p6652

Lattjade med hur lång tid värden ska sparas för en datakälla och skrev manuellt in 10 i år-fältet och då går inte datakällan att öppna längre med denna exception.

 

 

System.ArgumentOutOfRangeException

Level 1) Value of '10' is not valid for 'Value'. 'Value' should be between 'Minimum' and 'Maximum'.
Parameter name: Value

StackTrace for Level 1:
   at System.Windows.Forms.NumericUpDown.set_Value(Decimal value)
   at SwitchKing.Client.GUI.UserControls.DatabaseStorageInputControl.set_MaxTime(TimeSpan value)
   at SwitchKing.Client.GUI.frmDataSource.LoadDataSourceControls()
   at SwitchKing.Client.GUI.frmDataSource.frmDataSource_Load(Object sender, EventArgs e)

 

 Comments (0)  Attachments (0)  History (5)  Notifications (3)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.