Cancel
Deviation (functional) SKMain-684
1 vote

Regel "Skild från" med Hysteres<>0 kopplad till Scenario kraschar server

Created by Tomas Wennerberg on 3/18/2013 8:20 PM Last Updated by Magnus Hansson on 7/17/2017 11:06 AM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Om regel "Skild från" har Hysteres <> 0 och regeln är kopplad till ett scenario så kraschar servern. Samma regel kopplad till ett gruppschema leder till varningar i loggen (och regeln är alltid av), men servern fortsätter snurra.

Servern bör inte krascha. Ny version av klienten kommer att lösa problemet då Hysteres alltid sätts till 0.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (3)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.