Cancel
Deviation (functional) SKMain-699
1 vote

Delvis överlapp med regelstyrt schema och annat schema fungerar inte

Created by Tomas Wennerberg on 1/13/2014 9:40 PM Last Updated by Magnus Hansson on 7/17/2017 11:06 AM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Regelstyrt schema kan påverka enhet även utanför sitt On/Off-område. Om regel uppfylls så släcks enheten om aktuell tid är utanför överlappet mellan regelstyrt schema och det andra schemat.

Exempel:

Schema A, On 12:00, Off 18:00, styrs av regel

Schema B, On 16:00, Off 23:00 (utan regel)

Om klockan är mellan 18-23 så säger Schema B att enheten ska vara på oavsett schema A (schema A "gäller" inte längre eftersom det schemat är giltigt mellan 12-18). Trots detta så stängs enheten Av om regeln uppfylls.

Se denna tråd för mer info:

http://www.switchking.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=1483

 Comments (0)  Attachments (0)  History (3)  Notifications (3)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.