Cancel
Enhancement SKMain-705
1 vote

Inlärning av enhet via fjärrkontroll

Created by Magnus Hansson on 7/17/2017 11:05 AM Last Updated by Magnus Hansson on 11/28/2017 6:22 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Idag kan inlärning ske via en fjärrkontroll och Telldus Center.
Denna funktion bör integreras i SK tillsammans med Telldus Service.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (3)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.