Cancel
New feature SKMain-712
1 vote

Function för att hitta Switchking servrar på nätverket

Created by Magnus Hansson on 7/19/2017 11:27 AM Last Updated by Magnus Hansson on 11/28/2017 6:21 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Skapa en funktion för att via en broadcast förfrågan på nätverket från Klienten få svar på vilka switchking servrar som finns på nätverket. På så sätt behöver användaren inte veta IP-adressen för att kunna ansluta till servern.

Detta har tydlig koppling till RPi projektet

 Comments (0)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.