Cancel
Deviation (functional) SKMain-743
1 vote

Manuell stängning av tjänster (SwitchKing) resulterar i felmeddelande

Created by Thrylos on 10/21/2017 11:16 PM Last Updated by Magnus Hansson on 11/28/2017 6:21 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Vid manuell stängning av SwitchKing:s tjänster resulterar detta i felmeddelande.

Om:

1:a är SwitchKingHubCommunicatorService - inget felmeddelande

1:a är SwitchKingRESTService - inget felmeddelande

1:a är SwitchKingDataCollectorService - inget felmeddelande

1:a är SwitchKingFrameworkService = alltid felmeddelande

1:a är SwitchKingInvocationService = alltid felmeddelande

Om ordningen:

SwitchKingDataCollectorService > SwitchKingRESTService > SwitchKingHubCommunicatorService > SwitchKingInvocationService alt SwitchKingFrameworkService = inget felmeddelande

Behov:

1 - undersöka orsaken till ovan felmeddelande vid fel ordning

2 - ev. justera instruktionen för ordningen tjänsterna stängs

OBS! Behovet av att stänga tjänster uppstår vid backup resp. uppgradering av server

 

 

 

 Comments (0)  Attachments (1)  History (4)  Notifications (4)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.