Cancel
New feature SKMain-745
1 vote

Påminnelsefunktion - licens kommer eller har löpt ut

Created by Thrylos on 11/18/2017 11:43 PM Last Updated by Thrylos on 11/18/2017 11:43 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Påminnelsefunktion som ger användare info om att licensen man tecknat håller på eller har löpt ut.

Hänvisning till sidan för att förnya via klick - http://www.switchking.se/how-it-works/license/

Kort info om fördelarna med aktiverad licens

- Tillgång till nya versioner

- SwitchKing Live

 Comments (0)  Attachments (0)  History (0)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.