Cancel
New feature SKMain-752
1 vote

Händelse - skicka per mail

Created by Thrylos on 1/21/2018 2:32 PM Last Updated by Thrylos on 1/21/2018 2:32 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Händelse skickas per mail, med möjlighet till filter/urval
Tips från FB - Lars Åberg
"Roligt. Det vore bra om det fanns en plugin för att skicka mail kopplad till händelse. Lägg gärna till det på listan. Jag hittade en gammal plugin på forumet men att få den att fungera ihop med en ny raspbian på RPi gick jag bet på."

 

 Comments (0)  Attachments (0)  History (0)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.