Cancel
Task SKMain-166
1 vote

Möjlighet att lägga in offset på värden för datakälla

Created by Tomas Wennerberg on 10/5/2011 11:21 PM Last Updated by Martin Videfors on 8/28/2012 10:52 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Inför möjlighet att kunna lägga in en offset på datakällans värde i syfte att kalibrera värdet (t ex för temperatur).

Presentationsvärde = Källvärde + Offset

En angränsande funktion kan vara för att konvertera mellan enheter. T ex om värde kommer in i t ex degC och man vill visa den i degF (just den konverteringen kräver dock lite mer).

 Comments (3)  Attachments (0)  History (8)  Notifications (3)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Tuesday, June 12, 2012 9:49 PM) #

Ny related issue (350). Möjlig att lösa via värdemappning.

    Tomas Wennerberg (Sunday, March 25, 2012 1:10 PM) #

Se related issue

    Tomas Wennerberg (Monday, December 05, 2011 10:12 PM) #

Tror denna bör ha lite högre prio. Har själv några temp-sensorer och de visar ju inte exakt lika när de står bredvid varandra. Skulle vara bra om man kunde kalibrera värdet :)