Cancel
Task SKMain-180
1 vote

Fördröja registrering av eventlisteners tills servern startskript har körts

Created by Martin Videfors on 10/7/2011 7:02 PM Last Updated by Martin Videfors on 8/29/2012 11:49 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Eventlyssnare ska inte registreras av servern förrän alla uppgraderingsskript har körts av servern.

Om man har otur kan event komma in innan skript har körts vilket skulle kunna orsaka problem i servern.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Friday, October 07, 2011 9:03 PM) #

Ligger redan på rätt ställe.