Cancel
Deviation (functional) SKAndroid-188
1 vote

ÅÄÖ för datakällas värden hanteras inte i Android-klienten

Created by Martin Videfors on 10/9/2011 5:18 PM Last Updated by Martin Videfors on 10/23/2011 11:32 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

ÅÄÖ i värden för datakällor visas felaktigt.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (0)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.