View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKAndroid-1Lägg till stöd för Switch King Live i HTTP Headers 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.10.0  Release 1.10.0  Implemented  High  none none 4.00
 
0  4/16/2011  4/18/2011  Martin Videfors
SKAndroid-2Lägg till stöd för Live-inställningar i GUI 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.10.0  Release 1.10.0  Implemented  High  none none 4.00
 
0  4/16/2011  4/18/2011  Martin Videfors
SKAndroid-59Widget-styrning av enhetsgrupper fungerar ej 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.10.1  none  Implemented  High  none none 1.00
 
0  5/1/2011  5/1/2011  Martin Videfors
SKAndroid-188ÅÄÖ för datakällas värden hanteras inte i Android-klienten 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 2.0.0  none  Implemented  High  Resolved none 1.00
 
0  10/9/2011  10/23/2011  Martin Videfors
SKAndroid-591Klick på "Confirm & Connect" ger krasch 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.0.0  Release 2.0.0  Implemented  High  Resolved 9/30/2012 0.00
 
0  9/30/2012  9/30/2012  Martin Videfors
SKAndroid-594Möjlighet att välja historiktid för graf 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Release 3.0.0  Release 3.0.0  Implemented  Medium  Resolved 9/28/2012 0.00
 
0  9/30/2012  10/3/2012  Martin Videfors
SKAndroid-233Tidsstämpel för datakälla blir 00:xx men ska vara 12:xx 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.0.0  Release 2.0.0  Implemented  Medium  Resolved 9/22/2012 0.00
 
0  11/4/2011  9/30/2012  Martin Videfors
SKAndroid-418Stöd för System Mode 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 3.0.0  none  Implemented  Medium  Resolved 9/22/2012 0.00
 
0  5/18/2012  9/22/2012  Martin Videfors
SKAndroid-579Stöd för visning av grafer för datakälla 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Release 3.0.0  Release 3.0.0  Implemented  Medium  Resolved 9/22/2012 0.00
 
0  9/22/2012  9/22/2012  Martin Videfors
SKAndroid-582Byte till flik "Events" fungerar inte genom Swipe 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.0.0  none  Implemented  Medium  Resolved 9/30/2012 0.00
 
0  9/22/2012  9/30/2012  Martin Videfors
Page of 5