Cancel
Task SKMain-29
1 vote

Skapa stöd för identifiering av Duo

Created by Martin Videfors on 4/17/2011 5:50 PM Last Updated by Martin Videfors on 7/19/2011 10:01 PM
 
%
 hrs
Logged: 3  hrs

 Description

Servern måste kunna identifiera om Duo eller vanlig TellStick är installerad för att kunna växla mellan stöd/ej stöd för Duo-funktionalitet.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (1)

    Martin Videfors (Tuesday, July 19, 2011 10:01 PM) #

Implementerad och nås via GetPeripheralDevices().