Cancel
Task SKMain-294
1 vote

Möjlighet att sätta enhet som "Always on"

Created by Martin Videfors on 1/27/2012 4:03 PM Last Updated by Martin Videfors on 8/28/2012 10:51 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

För regelstyrda scheman måste man ange minst ett "On" för att enheten ska tändas.

Ett alternativ till detta kan vara att ange att enheten ska vara "Always on", alternativt att servern blir "intelligent nog" att se att om det finns ett enda "On"-event och detta är kopplat till en regel så blir enheten "Always On".

Behovet av detta reflekteras här:

http://www.switchking.se/forum/viewtopic.php?f=8&t=630&p=4769&#p4769

 Comments (3)  Attachments (0)  History (12)  Notifications (3)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Friday, June 01, 2012 4:57 PM) #

Stänger detta av följande anledning: 

 

Om man bara har ett enda "On" på sin enhet så kommer enheten inte att gå från "semiautomatiskt läge" till "automatiskt läge" vid den schemalagda händelsen - oavsett om händelsen är "Tvingande" eller ej. 
När servern avgör om en schemalagd händelse ska tvinga en enhet att byta från "semiautomatiskt läge" till "automatiskt läge" inspekterar servern tidslinjen.
Precis när tiden för den schemalagda händelsen har passerats kontrollerar servern enhetens om enhetens förväntade status (enligt schemat) skiljer sig från den status enheten hade enligt enhetens schema vid det tillfälle då enheten gick till semiautomatiskt läge.

Om dessa två skiljer sig åt skickas signal - inte annars. 

              12:00 ---- 18:00 ---- 24:00 ---- 06:00 ---- 
Schema                       ON 
Förväntat läge enl. schema <---...         ON     ...--->
Manuellt "ON"              ON

Förväntat läge skiljer sig inte åt vid 23:59:59 jämfört med 00:00:01 - därav inget tillståndsbyte.

    Martin Videfors (Saturday, March 31, 2012 3:26 PM) #

Ny SystemSetting från DB v2.02 - "SingleOnEqualsAlwaysOn" (True/False) med defaultvärde True.

    Tomas Wennerberg (Saturday, January 28, 2012 3:58 PM) #

Användningsfallet är hyfsat smalt... Ett schema bör ha åtminstone en händelse definierad. En separat inställning för "Always On" kan skapa förvirring och kräver att användaren måste ta ställning till en inställning till.

Bättre att server hanterar detta automatiskt och anser att ett schema med endast en On-händelse (som inte är Forced) ger resultatet Always On. Jag kan tänka mig att en On-händelse där tid för mån-sön är satta (default) och fallet en On-händelse för endast en dag hanteras på detta sätt. Har man däremot t ex en On-händelse för tis och tor så bör det hanteras "som vanligt".

En följd av detta blir alltså att om enhet är i semi-auto och styrs av schemat så kan enheten endast gå tillbaka till "Enligt schema" via scenario eller att användaren sätter över enheten till "Enligt schema".