Cancel
Task SKCentralHub-320
1 vote

Callback-klienter ska kopplas ned vid sin första timeout

Created by Martin Videfors on 2/10/2012 4:33 PM Last Updated by Martin Videfors on 2/10/2012 4:33 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Eftersom callback-klienter kommer att återansluta senare så finns det inget behov av att låta dem vara "levande". Andra anslutande klienter kan påverkas av att det blir timeout i en connection.

Bättre att koppla ned callback-klienten och tydligt signalera att servern måste ansluta igen.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (1)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.