View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKCentralHub-128Entiteter sparas inte alltid korrekt av Fluent NHibernate 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Bug  Release 2.1  Release 2.0  Implemented  High  Resolved none 0.00
 
0  9/21/2011  9/21/2011  Martin Videfors
SKCentralHub-501Synkronisera tjänsten med nya REST-anrop 0  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Tomas Wennerberg  Task  Release 2.4  none  Implemented  High  Resolved 8/8/2012 0.00
 
0  8/4/2012  8/8/2012  Martin Videfors
SKCentralHub-256Returnera antal dagar kvar för Live med nuvarande licensnyckel 1  Features  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Task  Release 2.3  Release 2.0  Implemented  Medium  Resolved 2/13/2012 0.00
 
0  12/1/2011  8/8/2012  Martin Videfors
SKCentralHub-279Lägga till stöd för tillägg av framtida värden 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 2.3  none  Implemented  Medium  Resolved 2/7/2012 1.00
 
0  12/28/2011  8/8/2012  Martin Videfors
SKCentralHub-280Implementera stöd för borttag av framtida datavärden 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 2.3  none  Implemented  Medium  Resolved none 1.00
 
0  12/28/2011  2/10/2012  Martin Videfors
SKCentralHub-319Korta timeoutvärde för callbacks 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 2.3  none  Implemented  Medium  none none 0.00
 
0  2/10/2012  2/10/2012  Martin Videfors
SKCentralHub-320Callback-klienter ska kopplas ned vid sin första timeout 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 2.3  none  Implemented  Medium  none none 0.00
 
0  2/10/2012  2/10/2012  Martin Videfors
SKCentralHub-321Stöd för licensmetadata 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 2.3  none  Implemented  Medium  Resolved 2/9/2012 0.00
 
0  2/10/2012  2/10/2012  Martin Videfors
Page of 3