Cancel
Task SKiOS-354
1 vote

Enhets sätts till "On" när dimning sker till "Off" i "Device Details"

Created by Martin Videfors on 2/23/2012 6:33 AM Last Updated by Martin Videfors on 2/24/2012 6:10 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Beskrivning:

Den dimbara enheten är tänd och jag vill stänga av den. När jag försöker göra det ifrån enhetens egen sida så
går inte det. När jag drar "sliden" längst åt vänster,dvs "Av" så går den
bara tillbaka till Device-fönstret och statusen är istället "På".

Var den dimmrad innan så är den nu på 100%.

 Comments (0)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.