View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKiOS-309Ge möjlighet att använda swipe för att skicka signal till enhet 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.4  none  Implemented  High  Resolved none 0.00
 
0  2/7/2012  2/7/2012  Martin Videfors
SKiOS-322Inforutan med "utropstecken" kan positioneras felaktigt 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.4  none  Implemented  High  Resolved 2/14/2012 0.00
 
0  2/10/2012  2/14/2012  Martin Videfors
SKiOS-334Swipe-kommando för vissa enheter kan krascha appen 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.4  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 2/13/2012 0.00
 
0  2/11/2012  2/14/2012  Martin Videfors
SKiOS-344Synkronisering av enheter fungerar ej 1  Communication  Martin Videfors  Peter Rhodin  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.4  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 2/15/2012 0.00
 
0  2/15/2012  2/15/2012  Martin Videfors
SKiOS-345Event-listan kraschar om serverversion lägre än 2.0.3 1  Communication  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.4  none  Implemented  High  Resolved 2/15/2012 0.00
 
0  2/15/2012  2/15/2012  Martin Videfors
SKiOS-352Knappen "As scheduled" inte kopplad för dimbara enheter/grupper 1  GUI  Martin Videfors  Peter Rhodin  Martin Videfors  Task  Release 1.4  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 2/25/2012 1.00
 
0  2/20/2012  2/25/2012  Martin Videfors
SKiOS-354Enhets sätts till "On" när dimning sker till "Off" i "Device Details" 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.4  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 2/24/2012 0.00
 
0  2/23/2012  2/24/2012  Martin Videfors
SKiOS-374Live ID som inleds med "0" stöds inte (inledande nollor tas bort) 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.5  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 3/19/2012 1.00
 
0  3/19/2012  3/23/2012  Martin Videfors
SKiOS-618Nytt utseende på flik för scenario och systemläge 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Release 3.0  none  Implemented  High  Resolved 11/2/2012 0.00
 
0  11/2/2012  11/2/2012  Martin Videfors
SKiOS-734Stöd för timerfunction 1  Features  Magnus Hansson  Magnus Hansson  none  New feature  Future release  none  New  High  none none 0.00
 
0  10/4/2017  10/4/2017  Magnus Hansson
Page of 7