Cancel
Deviation (functional) SKMain-367
0 vote

Klienten väcker inte datorn för avslut av scenario

Created by Martin Videfors on 3/3/2012 9:46 PM Last Updated by Tomas Wennerberg on 11/22/2012 10:56 AM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Se http://www.switchking.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=684&p=5104#p5104
 Comments (1)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Tomas Wennerberg (Thursday, November 22, 2012 10:55 AM) #

Kan inte återskapa. Klienten tar hänsyn till scenarion när den beräknar tid för väckning.