Cancel
Deviation (functional) SKMain-499
1 vote

Ogiltig inmatning för datakälla

Created by Tomas Wennerberg on 8/2/2012 10:08 AM Last Updated by Tomas Wennerberg on 4/13/2013 2:55 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

>Hej!
>
>Jag har hittat en bugg, när man lägger till en ny datakälla och och
>när man fyllt i första sidan vad datakällan skall heta osv.
>men när man är på nästa sida och skall välja hämtningstyp.
>
>Buggen jag hittat finns på denna sida.
>
>Om man först väljer tid och intervall
>
>och fyller i hämtningstid och sedan ångrar sig och tar bort så det
>inte står 00:00 (som det gör default)
>
>så det fältet är tomt alltså, då står det bara __:__
>
>sedan så väljer jag intervall, då gråas "Hämtningstid" ut och man kan
>inte ändra nåt där.
>
>Jag fyller i Hämtnings intervall 00:10:00
>och på Förfallotid så fyller jag i 00:30:00
>
>sedan trycker jag på nästa
>
>Ogilitg inmatning. Korrigera följande:
>- hämtningstiden är ogiltig.
>
>den borde ju ignorera det fältet och inte visa felmeddelandet, eller
>så när man väljer Intevall så borde det fältet sättas till 00:00 eller
>vilket defaultvärdet var där om det måste finnas ett värde det för att
>du skall kunna gå vidare i guiden. Men det logiska är väl att
>programmet ignorerar det fältet helt då jag valt "Intervall" ?

 Comments (1)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Tomas Wennerberg (Saturday, April 13, 2013 2:54 PM) #

Workaround finns. Lägger inte tid på att fixa denna.