Cancel
Task SKMain-53
1 vote

Uppdatera server mha händelser triggade från Telldus Center

Created by Martin Videfors on 4/29/2011 3:14 PM Last Updated by Martin Videfors on 8/16/2011 2:18 PM
 
%
 hrs
Logged: 4  hrs

 Description

Omfattar enbart förändrade enheter - ej inkommande eller utgående signaler.

 Comments (2)  Attachments (0)  History (5)  Notifications (1)  Sub Issues (1)  Parent Issues (3)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (2)

    Martin Videfors (Sunday, August 14, 2011 4:59 PM) #

Klart för "Add" (inklusive Child Events). Återstår modify.

    Martin Videfors (Friday, August 05, 2011 3:57 PM) #

Jobbar på en intern kö för events från Telldus API. Kön måste ha en hierarkisk struktur då man kan få flera händelser för en enskild händelse i Telldus Center. Dessa händelser är inte möjliga att processa förrän alla händelser i samma "batch" är insamlade...

Exempelvis gör tillägg av en ny enhet i Telldus Center att man får:

- Add
- Modify Name
- Modify Procotol
- Modify ...
- Modify ...

Modify kommer att bli children till Add. När alla händelser har fångats upp kommer SK att ignorera "Modify"-delarna och läsa in hela enheten från TC.