Cancel
Task SKMain-55
1 vote

Ändra max ID för Nexa/Proove

Created by Martin Videfors on 4/30/2011 8:53 PM Last Updated by Tomas Wennerberg on 8/16/2011 5:55 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Max enhetsID för Nexa/Proove ska sättas till 67108863.

 Comments (4)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Tomas Wennerberg (Tuesday, August 16, 2011 5:54 PM) #

Klienten uppdateras "av sig självt" när jag får nya server-dll:er från dig (där min/max är specat).

Stänger denna.

    Martin Videfors (Tuesday, August 16, 2011 4:15 PM) #

Tycker att vi kan ignorera detta. Svårt att veta var TC:s maxgräns går om protokollet säger 67108863 som max.

Röstar för att stänga denna om du justerat max i klienten.

    Tomas Wennerberg (Monday, July 25, 2011 2:29 PM) #

Något skumt med detta. Om jag lägger till Nexa Self Learning med R67108863 och U16 så blir den blank i TC. Lägger jag till R67108863 U5 i klienten så funkar det i TC. Kanske något vi kan ignorera...?

    Martin Videfors (Tuesday, May 10, 2011 10:57 PM) #

Implementerad i server.