Cancel
Task SKMain-57
1 vote

Skripta nytt scenarionamn

Created by Martin Videfors on 5/1/2011 2:07 PM Last Updated by Martin Videfors on 8/29/2012 11:49 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Justera scenarionamn i databas. Ska vara "All frozen" på ID = 2.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Tuesday, May 10, 2011 10:37 PM) #

Redan justerat i uppdatering SKDB18.

Utvecklingsdatabasen var inte i synk.