Cancel
Enhancement SKAndroid-592
1 vote

Byte från 3G till Wifi ska inte ge timeout

Created by Martin Videfors on 9/30/2012 10:36 AM Last Updated by Martin Videfors on 9/30/2012 10:36 AM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

När man byter från 3G till Wifi (efter exempelvis enhetsvila) och appen påbörjat hämtning av data ger detta felmeddelande utan information.

Möjligt att göra nytt försök utan att flagga fel?

 Comments (0)  Attachments (0)  History (0)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.