Cancel
Enhancement SKMain-608
1 vote

Vid explicit angivande av tillstånd via SetDeviceStateAndDimLevelByDeviceId ska inte scheman beräknas om

Created by Martin Videfors on 10/19/2012 9:51 AM Last Updated by Martin Videfors on 10/27/2012 9:54 AM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Inte nödvändigt att beräkna schema vid detta tillfälle. Nästa schemaberäkning är ändå känd.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (3)  Notifications (2)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Saturday, October 27, 2012 9:54 AM) #

Införande bidrog i dåvarande version till att alla händelser inte utfördes på grund av övrig logikhantering i server.