Cancel
Task SKMain-64
1 vote

Justera Device.Features.OnOff till Device.Features.TurnOn och Device.Features.TurnOff

Created by Martin Videfors on 5/4/2011 11:10 PM Last Updated by Tomas Wennerberg on 8/24/2011 10:04 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

I servern har varje enhet ett gäng Features kopplade till sig. En SelfLearningRelay har haft "OnOff" och en SelfLearningDimmer har haft "DimPercent".

I och med anpassning till Duo kommer Features.OnOff att försvinna. Den ersätts av paret Features.TurnOn och Features.TurnOff.

Features-samlingen kommer också att utökas för samtliga enheter för att kunna mappas mot Telldus API:er och även anpassas för framtiden.
Det ger följande resultat i ny server:

  • SelfLearningRelay.Features = TurnOn, TurnOff, Learn
  • SelfLearningDimmer.Features = TurnOn, TurnOff, DimPercent, Learn
  • etc...

Jag är osäker på om dessa används i klienten men i servern används de bl.a. för att avgöra vad som ska hända om det kommer in exempelvis ett Dim-kommando till en enhet, där Dim till exempelvis en SelfLearningRelay översätts till TurnOn.

Justering i klient är nödvändig. Jag antar att detta helt enkelt kommer att ge byggfel i klienten, vilket torde ge en hint om vad som måste justeras.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (3)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Tomas Wennerberg (Thursday, August 04, 2011 3:12 PM) #

Har uppdaterat för att ta hand om detta, men klienten går inte in och "bakåtuppdaterar" enheter. Klienten tar hänsyn till om feature fortfarande är OnOff och när man sparar enheten kommer detta ersättas av TurnOn+TurnOff.

Är det OK för serverns del?