Cancel
Enhancement SKAndroid-689
1 vote

Förenkla +/- i för grupper

Created by Martin Videfors on 5/11/2013 9:30 PM Last Updated by Martin Videfors on 5/16/2013 6:03 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Svårt att nå +/-. Lätt att komma åt grupptändning.

Kanske använda "fördröjning"?

 Comments (0)  Attachments (0)  History (5)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)
There are no comments for this issue.