Cancel
Task SKRASP-720
1 vote

Standardinställning anpassade för svenska användare

Created by Magnus Hansson on 7/21/2017 10:31 PM Last Updated by Magnus Hansson on 7/29/2017 3:33 PM
 
%
 hrs
Logged: 4  hrs

 Description

Ändra standardinställningar så att:

  • Locale är satt till Sverige
  • Tidszon är satt till Sverige
  • Tangentbordslayout är satt till svenska
 Comments (5)  Attachments (0)  History (7)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (4)

    Magnus Hansson (Saturday, July 29, 2017 3:33 PM) #

Löst genom att under byggprocessen kopiera /usr/share/locale/Europe/stockholm till profilen.

    Magnus Hansson (Thursday, July 27, 2017 11:15 PM) #

Ändra i debconf till GMT-2

    Magnus Hansson (Thursday, July 27, 2017 10:40 PM) #

Keyboard och språk OK
Kvarstår problem med att tidszon ej plockas upp rätt.

    Magnus Hansson (Wednesday, July 26, 2017 10:54 PM) #

Ändringarna ej aktiverade, försök med ny image pågår.

    Magnus Hansson (Wednesday, July 26, 2017 4:42 PM) #

Test pågår med nya config filer för svenskt tangentbord och svensk locale.