Cancel
Deviation (functional) SKRASP-721
1 vote

Boot partitionen skapas ej korrekt

Created by Magnus Hansson on 7/23/2017 11:22 AM Last Updated by Magnus Hansson on 7/25/2017 10:22 PM
 
%
 hrs
Logged: 4  hrs

 Description

Exporten av NOOBS bootpartition blur korrupt. Åtgärdat genom att flytta exporten av NOOBS till steg 3.

 Comments (3)  Attachments (0)  History (3)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (1)

    Magnus Hansson (Monday, July 24, 2017 11:15 PM) #

Problemet löst. Boot partitionen skapas nu korrekt

    Magnus Hansson (Monday, July 24, 2017 10:26 PM) #

Uppdaterat till ett moderna OS för byggnation av image då diskverktygen i Lubuntu verkade skapa problem.

Test att bygga ny image pågår.

    Magnus Hansson (Sunday, July 23, 2017 1:56 PM) #

I /export-image/prerun.sh ändrat

#mkfs.ext4 -O ^metadata_csum,^huge_file $ROOT_DEV > /dev/null

mkfs.ext4 -O $ROOT_FEATURES $ROOT_DEV > /dev/null

För undvika felmeddelande Ogiltig filsystemsflagga satt: ^metadata_csum,^huge_file