Cancel
Task SKRASP-722
1 vote

Skapa synlig körning av rpsk_runonce.sh

Created by Magnus Hansson on 7/26/2017 10:56 PM Last Updated by Magnus Hansson on 7/29/2017 4:12 PM
 
%
 hrs
Logged: 3  hrs

 Description

Skapa ett skal som gör att processen stannar i bootläget och fortsätter att installera switchking, telldus-core och mono-complete.
På så sätt kan användaren se när installationen är klar.

 Comments (3)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (2)

    Magnus Hansson (Saturday, July 29, 2017 4:11 PM) #

Wrappern skapar rättighetsproblem i installationsfilen, dessutom löser den inte problemet med att boot sekvensen avslutas och att scriptet fortsätter att köras i bakgrunden.

Ärendet skrotas

    Magnus Hansson (Thursday, July 27, 2017 11:14 PM) #

Ändra i rpsk_runonce.sh
använd systemctl disable rpsk_runonce_wrapper

Lägg till reboot kommando på slutet

    Magnus Hansson (Wednesday, July 26, 2017 11:21 PM) #

Skapat rpsk_runonce_wrapper som kallar upp scriptet.