Cancel
Deviation (functional) SKRASP-723
1 vote

Switchking installeras ej korrekt i image 8

Created by Magnus Hansson on 7/29/2017 4:13 PM Last Updated by Magnus Hansson on 7/30/2017 5:38 PM
 
%
 hrs
Logged: 3  hrs

 Description

Problemet skapas av wrappern, reverterar till tidigare run_once uppsättning.

 Comments (2)  Attachments (0)  History (4)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (2)

    Magnus Hansson (Sunday, July 30, 2017 5:37 PM) #

Byggt och testat image 10

Allt fungerade som planerat och redo för ALFA test.

    Magnus Hansson (Sunday, July 30, 2017 10:56 AM) #

Byggt och testat image 9.

Allt ok förutom att omstartsraden i rpsk_runonce.sh var bortkommenterad. Åtgärdas i image 10.