Cancel
Deviation (functional) SKMain-85
1 vote

En datakälla som sätts till att samlas in vid ändring och med tom adress ger varning i loggen

Created by Martin Videfors on 7/20/2011 4:17 PM Last Updated by Martin Videfors on 8/29/2012 11:49 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

En datakälla som uppdateras via REST sätts ofta till en blank adress (file:///) eftersom den aldrig samlas in på annat sätt än via just REST.

Detta ger varningar i loggen.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Wednesday, July 20, 2011 4:34 PM) #

Sätter till Rejected. Kräver ändring i klient först, så att man som användare kan välja att värden inte ska samlas in automatiskt.