View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKMain-669Felmeddelande Invalid int: "" (7) vid aktivering av scenario 1  Linux  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Abandoned or rejected  Release 3.0.0 (Server & Client)  Rejected  Low  Resolved 1/22/2013 0.00
 
0  1/11/2013  1/22/2013  Martin Videfors
SKMain-622Scenarioförändring syns inte via REST 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Abandoned or rejected  none  Rejected  Low  Not valid 11/16/2012 0.00
 
0  11/9/2012  11/16/2012  Martin Videfors
SKMain-611Schemalagda händelser med automatisk tändning/släckning kan kastas bort och inte bli utförda 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Abandoned or rejected  none  Rejected  Medium  Not valid 10/27/2012 0.00
 
0  10/21/2012  10/27/2012  Martin Videfors
SKMain-609Ändring av sändningsintervall (PostTransmissionDelay) ska läsas in utan att omstart av tjänster krävs 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Abandoned or rejected  none  Implemented  Low  Not valid 11/16/2012 0.00
 
0  10/20/2012  11/16/2012  Martin Videfors
SKMain-608Vid explicit angivande av tillstånd via SetDeviceStateAndDimLevelByDeviceId ska inte scheman beräknas om 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Abandoned or rejected  none  Rejected  Medium  Not valid 10/19/2012 0.00
 
0  10/19/2012  10/27/2012  Martin Videfors
SKMain-607Loggning av resultat av regelutvärdering vid 04:00 i syfte att lösa #577 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Abandoned or rejected  none  Implemented  Medium  Not valid 10/18/2012 0.00
 
0  10/18/2012  10/27/2012  Martin Videfors
SKMain-519Detektera när Telldus Service slutar skicka callbacks 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Abandoned or rejected  none  Rejected  Medium  none 11/16/2012 0.00
 
0  8/15/2012  11/16/2012  Martin Videfors
Page of 3