View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKiOS-377Översättning av utgångstid för Live-licens 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.5  Release 1.4  Implemented  Low  Resolved 3/23/2012 0.00
 
0  3/23/2012  3/23/2012  Martin Videfors
SKiOS-374Live ID som inleds med "0" stöds inte (inledande nollor tas bort) 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.5  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 3/19/2012 1.00
 
0  3/19/2012  3/23/2012  Martin Videfors
SKiOS-323Efter vila fångas inte alltid nätverksstatus upp och ger indikation om "Maxgräns" 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.5  none  Implemented  Low  Resolved 3/23/2012 0.00
 
0  2/10/2012  3/23/2012  Martin Videfors