View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKiOS-630Scenariohändelser visas inte i historik 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.1  Release 3.0  Implemented  Medium  Resolved 11/16/2012 0.00
 
0  11/16/2012  11/16/2012  Martin Videfors
SKiOS-624Om visning av graf följs av scenariobyte kraschar appen 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.1  Release 3.0  Implemented  Medium  Resolved 12/10/2012 0.00
 
0  11/10/2012  12/10/2012  Martin Videfors
SKiOS-623Namn på System Mode är låst till "Default" 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Devication (cosmetic)  Release 3.1  Release 3.0  Implemented  Medium  Resolved 12/10/2012 0.00
 
0  11/9/2012  12/10/2012  Martin Videfors
SKiOS-619Stöd för grafer vid direktkoppling mot server 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Release 3.0  none  Implemented  Medium  Resolved 11/2/2012 0.00
 
0  11/2/2012  11/2/2012  Martin Videfors
SKiOS-618Nytt utseende på flik för scenario och systemläge 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Release 3.0  none  Implemented  High  Resolved 11/2/2012 0.00
 
0  11/2/2012  11/2/2012  Martin Videfors
SKiOS-416Justera sortering på enhetsgrupper 3  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Devication (cosmetic)  Release 3.1  Release 1.5  Implemented  Low  Resolved 5/18/2012 1.00
 
0  5/18/2012  12/10/2012  Martin Videfors
SKiOS-393Lägg till styrning av Mode i Scenario-fliken (och byt namn på flik) 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 3.0  none  Implemented  Medium  Resolved none 0.00
 
0  4/11/2012  11/2/2012  Martin Videfors
SKiOS-377Översättning av utgångstid för Live-licens 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.5  Release 1.4  Implemented  Low  Resolved 3/23/2012 0.00
 
0  3/23/2012  3/23/2012  Martin Videfors
SKiOS-374Live ID som inleds med "0" stöds inte (inledande nollor tas bort) 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 1.5  Release 1.4  Implemented  High  Resolved 3/19/2012 1.00
 
0  3/19/2012  3/23/2012  Martin Videfors
SKiOS-366Justera texter för Swipe/Toggle/Disabled i Settings-vyn 1  Localization  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 1.4  none  Implemented  Low  Resolved 3/2/2012 0.00
 
0  3/2/2012  3/2/2012  Martin Videfors
Page of 7