Cancel
Task SKAndroid-173
1 vote

Byte av bakgrundsfärg

Created by Martin Videfors on 10/6/2011 9:00 PM Last Updated by Martin Videfors on 9/22/2012 12:26 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Lägg till möjlighet att byta bakgrundsfärg.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (0)  Notifications (0)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Saturday, September 22, 2012 12:26 PM) #

Mycket jobb krävs.