Cancel
Enhancement SKAndroid-232
1 vote

Lägg till stöd för enheter som saknar "Back"

Created by Martin Videfors on 11/4/2011 9:40 PM Last Updated by Martin Videfors on 9/22/2012 12:26 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Användare med enheter utan fysisk "Back"-knapp kan (troligtvis) inte komma tillbaka till listan med datakällor om man väl valt att se detaljer för en datakälla.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (6)  Notifications (0)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Saturday, September 22, 2012 12:26 PM) #

Inte nödvändigt. Alla enheter har funktion för "Back".