Cancel
Task SKAndroid-239
1 vote

Möjlighet att starta ett scenario från mobil klient baserat på tid

Created by Martin Videfors on 11/11/2011 7:45 AM Last Updated by Martin Videfors on 9/22/2012 12:18 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

Möjlighet att starta exempelvis ett scenario baserat på tid.

 Comments (1)  Attachments (0)  History (2)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Saturday, September 22, 2012 12:18 PM) #

Inte riktigt i linje med Switch Kings kärnidé. Skjuter på denna.