Cancel
Task SKiOS-392
2 votes

Listan med scenarior ska byta "aktivt scenario" direkt vid val av nytt scenario

Created by Martin Videfors on 4/11/2012 9:52 AM Last Updated by Martin Videfors on 11/2/2012 3:30 PM
 
%
 hrs
Logged: 0  hrs

 Description

 Comments (1)  Attachments (0)  History (5)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (0)  Revisions (0)  Time Tracking (0)

    Martin Videfors (Friday, November 02, 2012 3:30 PM) #

Scenariofunktionen flyttad i 3.0.