Cancel
Deviation (functional) SKRASP-718
1 vote

Build.sh hangs on libglib2.0-cil

Created by Magnus Hansson on 7/21/2017 8:56 AM Last Updated by Magnus Hansson on 7/26/2017 4:41 PM
 
%
 hrs
Logged: 15  hrs

 Description

libglib2.0-cil är en del av mono-complete paketet.

Mono kan inte installeras med on_chroot när man använder qemu-arm-static.

Scriptet skulle kunna byggas om för att använda en fullständig qemu kärna. Ser dock detta som steg 2 för framtida releaser.

Andra lösningar

Eftersom installationen av mono-complete fungerar när Raspbian är igång skulle ett  @reboot Cron jobb kunna fungera som installerar mono-complete vid första omstarten.

Runoncescript

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          rpsk_runonce
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop:
# Default-Start:  3
# Default-Stop:
# Short-Description: Installs mono, telldus-core, switchking
# Description:
### END INIT INFO
. /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
  start)
    log_daemon_msg "Starting rpsk_runonce"

    while [  ping -q -c 1 -W 1 google.com > /dev/null ]; do
             echo "Waiting for internet"
    sleep 5
         done
    
    apt-get --yes --force-yes install mono-complete telldus-core switchking   # update-rc.d rpsk_runonce.sh remove &&
    # rm /etc/init.d/rpsk_runonce.sh &&
    # log_end_msg $?
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 start" >&2
    exit 3
    ;;
esac

 

 Comments (12)  Attachments (0)  History (15)  Notifications (1)  Sub Issues (0)  Parent Issues (0)  Related Issues (1)  Revisions (0)  Time Tracking (8)

    Magnus Hansson (Wednesday, July 26, 2017 4:41 PM) #

Färdigställt script och byggt ny image.

Funktionen är där men tyvärr kan användaren i dagsläget inte se att installationen är klar. Tar ca 10-15 min efter första uppstart.

    Magnus Hansson (Wednesday, July 26, 2017 10:42 AM) #

Lagt till en loop som väntar på en internet uppkoppling innan paketen installeras.
Inväntar byggnation av ny image för test

    Magnus Hansson (Tuesday, July 25, 2017 10:34 PM) #

Test med nytt script, scriptet kördes under första uppstarten. Dock innan nätverksanslutningen blivit etablerad. Detta gjorde att scriptet misslyckades.

Undersöker möjligheten att senarelägga scriptet.

    Magnus Hansson (Monday, July 24, 2017 11:17 PM) #

Runonce kördes ej korrekt. Förändrat byggscriptet så att scriptet registreras i rc.local Ny test pågår

    Magnus Hansson (Monday, July 24, 2017 10:30 PM) #

Nytt test görs tillsammans med SKRASP-721

    Magnus Hansson (Saturday, July 22, 2017 10:56 PM) #

Byggt ny image med ett script som körs en gång vid uppstart och sedan tar bort sig själv.
/etc/init.d/rpsk_runonce

Test under morgondagen.

    Magnus Hansson (Saturday, July 22, 2017 6:40 PM) #

Provat att bygga paketet utan SK, telldus och mono.
Fick dock ej Raspbian att starta upp...
Ändrat config och provar nu igen!

    Magnus Hansson (Saturday, July 22, 2017 12:00 PM) #

Konflikten kvarstår, Wheezy paketen hade dessutom dålig kompabilitet mot Jessie.
Provar nu att bygga en ren image utan SK, telddus och mono för att återställa.

Plan att sedan skapa steg 3 där en runonce fil introduceras i systemet som installerar SK, telldus och mono efter att systemet är skapat.

    Magnus Hansson (Friday, July 21, 2017 10:26 PM) #

Skapat sourcefil mono.list innehållande

deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main

 

    Magnus Hansson (Friday, July 21, 2017 10:22 PM) #

Fortsatta problem. libglib2.0-cil är en nödvändig del i mono-runtime.
 
Provar att istället hämta paketen för Debian Wheezy som enligt uppgift skall vara stabilare.

    Magnus Hansson (Friday, July 21, 2017 9:59 AM) #

Testat föreslagna paket på ubuntu 12.04 med gott utfall

    Magnus Hansson (Friday, July 21, 2017 9:57 AM) #

Testat paketen på ubuntu och det ser ut att fungera bra.
Ingen av paketen innehålller libglib2.0-cil vilket också ger en mindre installation.