View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKMain-699Delvis överlapp med regelstyrt schema och annat schema fungerar inte 1  All Platforms  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  Release 3.2.3 (Server)  On Hold  Medium  none none 0.00
 
0  1/13/2014  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-698Två olika regler knutna till samma datakälla i kombination i samma utvärderas felaktigt 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  Release 3.2.3 (Server)  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  11/12/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-697Tooltip i timeline 1  GUI  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  New feature  Future release (gamla)  Release 3.1.1 (Client)  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  10/8/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-696Synkronisera enheter på angivna tider 1  Shared btw Srv&Cli  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Future release (gamla)  none  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  8/15/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-688Möjlighet att få begränsat antal värden (Datakälla) via REST 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Future release (gamla)  none  On Hold  Low  none none 2.00
 
0  5/6/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-684Regel "Skild från" med Hysteres<>0 kopplad till Scenario kraschar server 1  All Platforms  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  Release 3.2.1 (Server)  On Hold  Medium  none none 0.00
 
0  3/18/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-683Graf via REST kan ej ritas för valfri tidsrymd 1  All Platforms  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Enhancement  Future release (gamla)  Release 3.2.1 (Server)  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  3/5/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-682Vissa enheter blir "Unknown" 1  Shared btw Srv&Cli  Martin Videfors  Martin Videfors  Tomas Wennerberg  Deviation (cosmetic)  Future release (gamla)  none  No Decision  Medium  none none 0.00
 
0  2/7/2013  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-681Klienten missar värden för datakällor vid standby 1  Windows Client  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Deviation (cosmetic)  Future release (gamla)  Release 3.1.0 (Client)  On Hold  Medium  none none 0.00
 
0  1/29/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
Page of 13