View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKiOS-392Listan med scenarior ska byta "aktivt scenario" direkt vid val av nytt scenario 2  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Release 3.0  Release 1.5  Rejected  Low  Not valid 11/2/2012 0.00
 
0  4/11/2012  11/2/2012  Martin Videfors