View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKAndroid-286Widgets fungerar inte i Android 3.2.1 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Rejected/Abandoned  none  Rejected  Medium  Not valid none 0.00
 
0  1/12/2012  9/22/2012  Martin Videfors
SKAndroid-232Lägg till stöd för enheter som saknar "Back" 1  Layout  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Rejected/Abandoned  none  Rejected  Medium  Not valid 9/22/2012 0.00
 
0  11/4/2011  9/22/2012  Martin Videfors