View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKAndroid-690Ta bort "svepfunktionen" för att byta tabb 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Release 3.2.0  none  Implemented  Low  Resolved 5/15/2013 0.00
 
0  5/11/2013  5/16/2013  Martin Videfors
SKAndroid-689Förenkla +/- i för grupper 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Release 3.2.0  none  Implemented  Low  Resolved 5/16/2013 0.00
 
0  5/11/2013  5/16/2013  Martin Videfors
SKAndroid-672Scenario i historikfliken ger "Invalid int" 1  Communication  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.1.0  none  Implemented  Low  Resolved 1/22/2013 0.00
 
0  1/22/2013  1/22/2013  Martin Videfors
SKAndroid-668Felmeddelande Invalid int: "" (7) vid aktivering av scenario 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.1.0  none  Implemented  Low  Resolved 1/22/2013 0.00
 
0  1/11/2013  1/22/2013  Martin Videfors
SKAndroid-594Möjlighet att välja historiktid för graf 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Release 3.0.0  Release 3.0.0  Implemented  Medium  Resolved 9/28/2012 0.00
 
0  9/30/2012  10/3/2012  Martin Videfors
SKAndroid-593Dölja grafmöjlighet om version på server är < 3.0 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Release 3.0.0  Release 3.0.0  Implemented  Low  Resolved 9/29/2012 0.00
 
0  9/30/2012  10/3/2012  Martin Videfors
SKAndroid-591Klick på "Confirm & Connect" ger krasch 1  Features  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Release 3.0.0  Release 2.0.0  Implemented  High  Resolved 9/30/2012 0.00
 
0  9/30/2012  9/30/2012  Martin Videfors
SKAndroid-590Texten "ingen graf tillgänglig" visas inte alltid 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (cosmetic)  Release 3.0.0  Release 3.0.0  Implemented  Low  Resolved 10/1/2012 0.00
 
0  9/30/2012  10/3/2012  Martin Videfors
SKAndroid-589Byt bilder på händelselistan 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Enhancement  Release 3.0.0  Release 3.0.0  Implemented  Low  Resolved 9/30/2012 0.00
 
0  9/30/2012  9/30/2012  Martin Videfors
SKAndroid-588Uppdatera "Om" 1  GUI  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (cosmetic)  Release 3.0.0  none  Implemented  Low  Resolved 9/30/2012 0.00
 
0  9/29/2012  9/30/2012  Martin Videfors
Page of 4