View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKMain-743Manuell stängning av tjänster (SwitchKing) resulterar i felmeddelande 1  Windows  Thrylos  Thrylos  Peter L  Deviation (functional)  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  Medium  none none 0.00
 
0  10/21/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-737Integration Tellstick ZNet API 1  none  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Peter L  New feature  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  High  none none 40.00
 
0  10/4/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-712Function för att hitta Switchking servrar på nätverket 1  Shared btw Srv&Cli  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Igor  New feature  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  No Decision  Medium  none none 0.00
 
0  7/19/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-705Inlärning av enhet via fjärrkontroll 1  Shared btw Srv&Cli  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Igor  Enhancement  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  Low  none none 0.00
 
0  7/17/2017  11/28/2017  Magnus Hansson