View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKMain-749Dubbletter vid "ny" databas 1  Windows  Thrylos  Thrylos  Magnus Hansson  Deviation (functional)  Future release  none  Pending  Medium  none none 0.00
 
0  12/2/2017  12/2/2017  Thrylos
SKMain-743Manuell stängning av tjänster (SwitchKing) resulterar i felmeddelande 1  Windows  Thrylos  Thrylos  Peter L  Deviation (functional)  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  Medium  none none 0.00
 
0  10/21/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-699Delvis överlapp med regelstyrt schema och annat schema fungerar inte 1  All Platforms  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  Release 3.2.3 (Server)  On Hold  Medium  none none 0.00
 
0  1/13/2014  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-698Två olika regler knutna till samma datakälla i kombination i samma utvärderas felaktigt 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  Release 3.2.3 (Server)  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  11/12/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-691Enhet släcks felaktigt vid överlappande scheman 1  All Platforms  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Martin Videfors  Deviation (functional)  none  Release 3.2.1 (Server)  No Decision  Medium  none none 0.00
 
0  5/27/2013  5/27/2013  Tomas Wennerberg
SKMain-684Regel "Skild från" med Hysteres<>0 kopplad till Scenario kraschar server 1  All Platforms  Tomas Wennerberg  Tomas Wennerberg  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  Release 3.2.1 (Server)  On Hold  Medium  none none 0.00
 
0  3/18/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-664Värde utanför angiven range används till graf 2  Shared btw Srv&Cli  Martin Videfors  Martin Videfors  Tomas Wennerberg  Deviation (functional)  Future release (gamla)  none  On Hold  Medium  none none 0.00
 
0  1/4/2013  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-661Korrigera lagringen av förbrukad energi 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  none  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  12/29/2012  7/17/2017  Magnus Hansson
SKMain-658On/Off på exakt samma tid ska inte ta ut varandra utan förskjutas 1  All Platforms  Martin Videfors  Isaksson  Martin Videfors  Deviation (functional)  Future release (gamla)  none  On Hold  Low  none none 0.00
 
0  12/27/2012  7/17/2017  Magnus Hansson
Page of 3