View Issues:
 IdTitleVotesCategoryCreatorOwnerAssignedTypeMilestoneAffected MilestoneStatusPriorityResolutionDue DateEstimation (hrs)ProgressTime Logged (hrs)CreatedLast UpdateLast Update User
SKMain-752Händelse - skicka per mail 1  All Platforms  Thrylos  Thrylos  none  New feature  Future release  none  No Decision  Low  none none 0.00
 
0  1/21/2018  1/21/2018  Thrylos
SKMain-744Move check for Tellstick/Driver function to server 1  Shared btw Srv&Cli  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Igor  Enhancement  Release 3.7.0 (Server)  none  In Progress  Medium  Resolved none 0.00
 
0  10/30/2017  12/6/2017  Magnus Hansson
SKMain-749Dubbletter vid "ny" databas 1  Windows  Thrylos  Thrylos  Magnus Hansson  Deviation (functional)  Future release  none  Pending  Medium  none none 0.00
 
0  12/2/2017  12/2/2017  Thrylos
SKMain-705Inlärning av enhet via fjärrkontroll 1  Shared btw Srv&Cli  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Igor  Enhancement  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  Low  none none 0.00
 
0  7/17/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-712Function för att hitta Switchking servrar på nätverket 1  Shared btw Srv&Cli  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Igor  New feature  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  No Decision  Medium  none none 0.00
 
0  7/19/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-743Manuell stängning av tjänster (SwitchKing) resulterar i felmeddelande 1  Windows  Thrylos  Thrylos  Peter L  Deviation (functional)  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  Medium  none none 0.00
 
0  10/21/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-737Integration Tellstick ZNet API 1  none  Magnus Hansson  Magnus Hansson  Peter L  New feature  Release 4.0.0 (Server & Client)  none  Pending  High  none none 40.00
 
0  10/4/2017  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-477RFXtrx - avkodning av RFXSensor 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  Task  Future release (gamla)  none  Pending  Low  none none 0.00
 
0  7/20/2012  11/28/2017  Magnus Hansson
SKMain-676Ny entitet "Controller" (eller motsv) 1  All Platforms  Martin Videfors  Martin Videfors  Martin Videfors  New feature  Future release (gamla)  none  Pending  Medium  none none 0.00
 
0  1/26/2013  11/28/2017  Magnus Hansson
Page of 16